1. 11 april − In een vandaag verschenen opiniestuk in de Volkskrant roept VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra het kabinet op tot een radicale verandering en versimpeling van het Nederlandse belastingstelsel. Belastingen mogen niet meer gebruikt worden om de samenleving te prikkelen, te sturen en te beïnvloeden. De Belastingdienst moet zich beperken tot de kerntaak: geld innen. Alle toeslagen moeten daarom worden afgeschaft en omgezet in lagere belastingen. Lees verder

 2. 24 april − “De VVD strijdt al jaren tegen de explosieve stijging van de zorgkosten in Nederland. Met het aannemen van de nieuwe WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zetten we een belangrijke stap zodat mensen nu en in de toekomst op goede zorg kunnen rekenen. Gemeenten zijn straks verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning, zorgverzekeraars voor de medische zorg.”, aldus Bas van ’t Wout, woordvoerder langdurige zorg. Lees verder

 3. 22 april − Op 19 februari doet een routinecontrole op het spoor ernstige twijfels rijzen over de veiligheid van een aantal wissels vlak voor Den Haag-Centraal. Hierdoor was bijna twee dagen geen treinverkeer mogelijk op de trajecten Rotterdam-Den Haag- Utrecht. Lees verder

 4. 17 april − Scholieren voelen zich onvoldoende uitgedaagd en gemotiveerd. Het aantal leraren dat niet goed kan uitleggen is gestegen. Het zijn teleurstellende, maar realistische conclusies uit het eerder deze week verschenen onderwijsverslag. VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus voelt zich door het verslag gesteund in haar boodschap dat extra geld alleen het onderwijs niet beter maakt. Straus hoopt dat het verslag de ogen opent van de gehele Tweede Kamer. Lees verder

 5. 10 april − Het Hoofdbestuur van de VVD legt op 14 juni aan de Algemene Ledenvergadering de vraag voor of de leden indien er meerdere kandidaten zijn voor het voorzitterschap, een nieuwe voorzitter via een ledenraadpleging willen kiezen of dat ze dit via de Algemene Ledenvergadering willen doen. Lees verder

 6. 10 april − De Nederlandse belangen eindigen niet bij onze landgrenzen. Overal ter wereld varen Nederlandse schepen die onze welvaart mogelijk maken. Nederlandse schepen die varen tussen Rotterdam, Shanghai en Singapore worden dagelijks bedreigd door piraten. Naast de EU en de NAVO, zijn er tal van andere landen die zelfstandig marineschepen inzetten om piraten in de Golf van Aden te bestrijden. Dit gaat goed, er zijn dit jaar geen kapingen meer geweest, maar dit is duur. Erg duur. Lees verder

 7. 10 april − De VVD in de Tweede Kamer roept het kabinet en scholen in de grensregio’s op om MBO-studenten, naast de Engelse taal, ook de Duitse taal bij te brengen. Hiervoor pleit VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus op de dag van de Duitse taal. Volgens haar moet Nederland ,,letterlijk en figuurlijk werk maken van de Duitse taal”. Lees verder

 8. 10 april − De VVD is voorstander van invoering van een Tractorrijbewijs (T-rijbewijs) om de verkeersveiligheid te verbeteren. De invoering van een T-rijbewijs moet samen gaan met een snelheidsverhoging voor landbouwvoertuigen zoals tractoren. Lees verder

 9. 09 april − Het doel van deze overeenkomst met de PvdA is om investeerders duidelijkheid te geven over waar de limiet ligt van de sociale huur. Lees verder

 10. 08 april − Wie geen Nederlands spreekt, of dat niet probeert te leren, wordt gekort op de uitkering. Het kabinet heeft het wetsvoorstel dat dit regelt - geen Nederlands, geen bijstand - voor advies voorgelegd aan de Raad van State. De VVD ziet het advies van de Raad met vertrouwen tegemoet en kijkt uit naar een spoedige behandeling in de Tweede Kamer. Lees verder

 11. 07 april − De VVD ziet helemaal niets in het pleidooi van de PvdA om een Europees sanctiesysteem in voeren om de werkloosheid binnen de Europese Unie te bestrijden. De sancties gaan gelden bij werkloosheid boven de 5 procent. Cora van Nieuwenhuizen, tweede op de lijst van de VVD voor Europa: "Dit is een onzalig plan. Landen als Spanje en Griekenland hebben een werkloosheid van tussen de 25 en 30 procent. Als we hen moeten ondersteunen, dan komt er een nieuwe miljardenstroom op gang: een fopspeen voor werklozen daar en een gifpil voor de belastingbetaler hier in Nederland. In feite zegt de PvdA met dit plan: beste Nederlandse belastingbetaler, trekt u uw portemonnee maar even voor gesubsidieerde banen voor Zuid-Europa. Dit is echt de wereld op z’n kop: Europa moet juist aan het werk voor Nederland, zodat bedrijven weer durven te investeren in mensen, in banen. Met de plannen van de PvdA is dat precies andersom. Nederland gaat werken voor Europa, vooral voor Zuid-Europa.” Lees verder

 12. 07 april − De VVD wil dat huiseigenaren bij de gedwongen verkoop van hun huis een zo hoog mogelijke opbrengst kunnen realiseren. Daarom moet het mogelijk worden om bij onderhandse verkoop niet langer bekend te maken dat er sprake is van een gedwongen verkoop. Lees verder

 13. 05 april − Lees hier het interview van Halbe Zijlstra in het AD van vandaag. Lees verder

 14. 04 april − Tijdens het Voorjaarscongres op 13 en 14 juni kiezen de leden van de VVD een nieuwe partijvoorzitter. Dit doen we volgens het democratische principe ‘one man, one vote’: elk lid kan op het congres zijn stem uitbrengen op een van de kandidaten en alle stemmen tellen even zwaar. Lees verder

 15. 04 april − Deze week werd er in de Tweede Kamer gedebatteerd over het ingediende burgerinitiatief ‘overvolle klassen’. De indieners van het initiatief pleiten voor een maximumaantal leerlingen in een klas. De VVD wil geen overheidsnormen voor klassengrootte en scholen de vrijheid geven. VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus: ,,Haagse normen voor de grootte van iedere klas? Wat mij betreft niet.” Lees verder