1. 16 januari − De terroristische aanslagen in Parijs afgelopen maand hebben een diepe indruk gemaakt. Deze barbaarse aanslagen waren een nietsontziende aanval op onze vrijheid en dus op ons allemaal. Het waren aanslagen op onze manier van samenleven, op onze verworvenheden, op onze vrijheden. Juist het vrije woord, juist de mogelijkheid om alles en iedereen te kunnen bekritiseren is essentieel voor onze vrije samenleving. Als journalisten, columnisten, cartoonisten aan zelfcensuur gaan doen, als zij bang worden om bepaalde zaken op te schrijven, dan is dat het begin van het einde van onze vrijheid. Want het einde van de vrije meningsuiting is ook het einde van de vrije meningsvorming. Als dat wegvalt, dan verdwijnt de zuurstof die een democratie nodig heeft en wint het extremisme. Lees verder

 2. 30 januari − Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Als kinderen zich onveilig voelen, kunnen zij immers niet goed leren. Wij maken ons dan ook zorgen om het toenemend aantal gevallen van wapenbezit en -gebruik op scholen. Alleen al afgelopen week vonden op drie scholen steekpartijen plaats. Lees verder

 3. 29 januari − “Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we met optimisme naar de toekomst kunnen kijken.” Dat zei Mark Rutte gisteren tijdens het eerste VVD Ondernemersevent in Aalsmeer. Lees verder

 4. 29 januari − VVD Europarlementariër Huitema is genomineerd voor de prijs Europarlementariër van het jaar voor zijn verdienste in de landbouwcommissie op het gebied van innovatieve landbouw. Huitema: "Ik ben trots op deze nominatie, maar zie het vooral als erkenning voor innovatie en ondernemende agrarische ondernemers. De Nederlandse land- en tuinbouwsector is wereldwijd toonaangevend als het gaat om kennis en innovatie. Ik blijf mij er in Brussel volop voor inzetten om onze voorsprong te behouden en uit te breiden. Nederlandse ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen en te innoveren." Lees verder

 5. 29 januari − De VVD wil het beste onderwijs voor alle leerlingen. Sinds 2007 wordt er gewerkt aan het verbeteren van taal- en rekenonderwijs. Het is niet voor niets geweest dat deze extra aandacht nodig is. Het niveau in Nederland is gewoon onvoldoende. Op het gebied van taal zijn de afgelopen jaren al heel wat stappen gezet. Verbeteringen in het rekenonderwijs blijven echter achter. Lees verder

 6. 23 januari − Onderwijsminster Bussemaker heeft de Islamitische Universiteit Rotterdam onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie gesteld. De VVD had vorig jaar al gevraagd een onderzoek in te stellen naar de school, mede naar aanleiding van uitspraken van de schoolrector. De minister wilde destijds echter niet ingrijpen. Lees verder

 7. 23 januari − De Europese Centrale Bank heeft besloten tot het opkopen van staatsobligaties, om op die manier de hoeveelheid geld in omloop te vergroten. De VVD is sceptisch over de werking van deze maatregel. Het is het laatste instrument dat de ECB ter beschikking heeft, en het is maar zeer de vraag of dit de oplossing is voor de huidige problemen in de Europese economie terwijl om het een zeer groot bedrag van ruim 1100 miljard euro aan nieuw geld gaat. Bovendien bestaat daardoor het risico dat landen achterover gaan leunen bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Vanuit optiek van de VVD is het dan ook onverstandig dat deze operatie is begonnen. Lees verder

 8. 22 januari − "De VVD staat voor een onafhankelijke Centrale Bank. Hoewel wij geen voorstander zijn van een mogelijk besluit om staatsschulden op te kopen is dat aan de onafhankelijke bank. Dat kunnen en willen we niet verbieden. Wij zitten er echter niet op te wachten de risico’s van andere landen te importeren" zo betoogde Mark Harbers gisteren in een debat met Minister Dijsselbloem in de Tweede Kamer. Bij de introductie van de Euro heeft de VVD, net als Nederlandse en Duitslandse regering gepleit voor een sterke en onafhankelijke centrale bank met een duidelijke en eenduidige opdracht: zorg dat de waarde van het geld stabiel blijft en houdt de inflatie laag. De Europese Centrale Bank (ECB) heeft hiervoor een aantal knoppen waaraan gedraaid kan worden, zoals het wijzigen van de rentestand en de mogelijkheid om geld te scheppen. Lees verder

 9. 22 januari − Het studievoorschot is een feit. Nieuwe studenten in het hoger onderwijs krijgen vanaf september geen basisbeurs meer als gift van de overheid. Ze kunnen dat bedrag voortaan alleen nog lenen. Het wetsvoorstel kreeg deze week steun van een meerderheid van de Eerste Kamer. "Iedereen die wil studeren, kan studeren." Lees verder

 10. 22 januari − Voetbal en vriendschap hoort samen te gaan. Helaas is dat niet altijd het geval. Zeker als je club verliest, zijn de spanning, teleurstelling en frustratie soms groot. De meeste mensen verwerken dat binnen de grenzen van de wet. Een paar lukt dat niet, de hooligans die dan met anderen op de vuist gaan of vernielingen aanrichten. Lees verder

 11. 15 januari − Het gaat steeds beter op de woningmarkt. In het laatste kwartaal van 2014 zijn in totaal 30% meer woningen verkocht dan een jaar eerder. Dat is goed nieuws voor huizenbezitters. Na jarenlange onzekerheid, staan we nu voor een periode van groei en stabiliteit. En dat is hard nodig. Je eigen huis is immers een belangrijk onderdeel van je leven. Wanneer de woningmarkt ongunstig is, zoals tijdens de crisis lang het geval was, zien mensen minder snel de kans om een woning te kopen of verkopen. Inmiddels begint het vertrouwen terug te komen om dat toch te doen. Lees verder

 12. 15 januari − In het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs worden leerlingen voorbereid op wat ze later nodig hebben. Maar de maatschappij verandert. Vijfenzestig procent van de kinderen die nu op de basisschool zit, krijgt later een baan die nu nog niet bestaat. Lees verder

 13. 15 januari − De afgelopen weken waren de startups volop in het nieuws. De VVD is trots op het feit dat de StartUpNL-agenda de aandacht voor startups flink heeft aangewakkerd en dat er inmiddels veel punten uit de agenda zijn gerealiseerd. Lees verder

 14. 14 januari − Jan Huitema heeft vandaag in het Europees Parlement gestemd voor een wetswijziging die lidstaten meer ruimte moet bieden genetisch gemodificeerde gewassen (ggo's) te telen. Lees verder

 15. 07 januari − VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra: ,,De beelden uit Parijs zijn misselijkmakend en het verdriet van de Fransen is hier voelbaar. We zijn getuige van een afschuwelijke terreurdaad tegen vertegenwoordigers van het vrije woord. De aanslag is een bevestiging van de aanhoudende dreiging tegen het Vrije Westen, tegen Europa, tegen ons. Het bewijst dat het dreigingsniveau in Nederland niet voor niets hoog is. We moeten ons realiseren dat een dergelijke aanslag ook in ons land mogelijk is. De tijd van vanzelfsprekende vrijheid en veiligheid is voorbij. We zullen hard moeten vechten om onze vrijheden en verworvenheden te behouden." Lees verder