1. 14 oktober − Nederland heeft het de afgelopen jaren zwaar voor de kiezen gehad. Het kabinet trad aan op het dieptepunt van de economische recessie. Onze welvaart bleek minder vanzelfsprekend dan gedacht. De opdracht aan ons was simpel: de economie weer aan de praat krijgen, de koek weer groter maken. Zorgen dat we er weer banen bij krijgen, dat we onze collectieve voorzieningen ook in de toekomst kunnen betalen.
  Nu, twee jaar later, staat Nederland er beter voor. We vinden makkelijker werk. We durven weer een huis te kopen. We richten vaker een eigen zaak op. De overheid heeft het financiële lek weer boven. Onze welvaart wordt groter in plaats van kleiner. We zijn optimistischer over de toekomst. Maar dat heeft wel van de hele samenleving grote offers gevraagd, zeker ook van onze ondernemers. Hun veerkracht en koopmansgeest verdienen grote waardering. Lees verder

 2. 15 oktober − Afgelopen dinsdag vonden de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer plaats. De fractievoorzitters uit de Eerste Kamer gingen in de debat met elkaar en met minister-president Mark Rutte over de kabinetsplannen voor het komende politieke jaar. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD, hield een pleidooi voor minder regels en voor een rechtsstaat die grenzen durft te stellen. “Het is een illusie dat we onze rechtsstaat in stand kunnen houden, zonder de middelen om haar desnoods met geweld te verdedigen.” Zijn bijdrage is hier terug te lezen. Lees verder

 3. 13 oktober − Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde de Kamer vandaag de brief over het mediabeleid van het kabinet. Mediawoordvoerder Ton Elias: ”Wie door de wat wollige teksten in de kabinetsbrief over ‚Hilversum’ heen leest, ontwaart een goed begin van het al jaren noodzakelijke openbreken van het verzuilde en vermolmde omroepbestel. Ook anderen dan omroepen krijgen toegang tot de publieke netten – en dat werd hoog tijd. Bovendien gaat voor het eerst sinds jaren de discussie over de inhoud van wat publieke omroep is in plaats van over structuren, poppetjes en gevestigde belangen.” Lees verder

 4. 11 oktober − Homoseksuele gevoelens en relaties zijn in ons land gelukkig steeds meer geaccepteerd. Toch blijft het nodig om onder de aandacht te brengen dat iedereen in ons land mag zijn wie hij of zij wil zijn. Dat geldt voor man en vrouw, jong en oud, voetballer of balletdanser. Aanstaande zaterdag 11 oktober, op Coming-out Day, wordt er bij voetbalvereniging VV Unicum in Lelystad aandacht besteed aan homoacceptatie in het voetbal. In aanwezigheid van wethouder Janneke Sparreboom en Michael van Praag gaat de campagne 'Homo! is geen scheldwoord' van het Bureau Gelijke Behandeling Lelystad van start. Op deze dag wordt er door zeven voetbalclubs gevoetbald met regenboogvoetballen en roze aanvoerdersbanden (Respect!-campagne KNVB met tevens logo Bureau Gelijke Behandeling). Ook zal er door medewerkers en vrijwilligers van BGBF en de John Blankenstein Foundation informatie verschaft worden over de campagne 'Homo! is geen scheldwoord`. Lees verder

 5. 10 oktober − De VVD vindt dat uitkeringen, zoals de kinderbijslag en een nabestaandenuitkering, zijn bedoeld om mensen te helpen met de kosten die ze hier in Nederland maken. Dit zijn kosten die iemand maakt voor zijn of haar levensonderhoud, bijvoorbeeld de kosten voor boodschappen en wonen. Wij vinden het belangrijk dat we zuinig zijn op onze sociale voorzieningen, zodat we mensen die het echt nodig hebben, kunnen blijven helpen. Daarom willen we dat onze uitkeringen, die worden betaald door de Nederlandse belastingbetaler, zo min mogelijk naar het buitenland gaan. Lees verder

 6. 10 oktober − De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem naar de overheid voor een oplossing, maar dat is niet alleen financieel onhaalbaar, maar ook bureaucratisch onwenselijk gebleken. Lees verder

 7. 09 oktober − Om meer verbreding en verdieping in het voortgezet onderwijs te bewerkstelligen, wil de VVD de strakke koppeling tussen school –en eindexamens loslaten. Daarvoor pleit onderwijswoordvoerder Karin Straus. Lees verder

 8. 03 oktober − Deze week stond in het teken van de strijd tegen ISIS. VVD-Tweede Kamerlid André Bosman is voormalig F16-piloot en diende in Afghanistan. Hoe is het om uitgezonden te worden naar een oorlogsgebied? En hoe kijkt hij als voormalig piloot tegen de Kamerdebatten aan? Hij vertelde het deze week op Radio 1. Lees verder

 9. 01 oktober − De VVD wil dat er een einde komt aan de wildgroei aan cookies op het internet. Nu moet je als bezoeker van een website keer op keer toestemming geven voor het plaatsen van cookies op je computer. De manier waarop toestemming wordt gevraagd loopt sterk uiteen. Volgens Bart de Liefde, woordvoerder Telecom in de Tweede Kamer namens de VVD, zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Lees verder

 10. 01 oktober − Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Lees verder

 11. 26 september − De kans is groot dat u bent opgegroeid in een vrij Nederland. Een land waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is, homo’s met elkaar kunnen trouwen, vrouwen naar de stembus gaan en kinderen zelfs naar school moeten. We mopperen graag op de overheid, demonstreren op het Malieveld of gaan naar de rechter als ons onrecht is aangedaan. Nederland is niet perfect, dat weten we, maar in Nederland is het relatief veilig. In Nederland ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. Daar is letterlijk voor gevochten door onze ouders, grootouders en voorouders. Dit vrije Nederland willen we ook doorgeven aan de generaties na ons. Dit vrije Nederland staat onder druk. Onder druk van een terroristische groepering die zijn weerga niet kent en die ons onze vrijheden niet gunt. Sterker nog, mensen die in God, Boedha of simpelweg niets geloven dienen volgens hen te worden bestreden. Deze terroristische groep draagt de naam ISIS en zij willen u dood hebben. Lees verder

 12. 25 september − “Goede zorg is essentieel voor iedereen, of je die zorg nu nodig hebt doordat je ouder wordt, doordat je een beperking hebt of doordat je een ernstige chronische ziekte krijgt. Dat maakt dat de overheid de zware verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor goede en veilige zorg” aldus Bas van ’t Wout, woordvoerder langdurige zorg naar aanleiding van het aannemen van de wet langdurige zorg in de Tweede Kamer. Lees verder

 13. 25 september − Gisteren sprak Mark Harbers namens de VVD in de Tweede Kamer over de begroting 2015. Een begroting waarin de VVD en het Kabinet Nederland perspectief bieden. Perspectief, niet alleen op een overheid die haar begroting duurzaam op orde heeft, maar ook op belastinghervormingen die werken aantrekkelijk maken. Een begroting die dit liberale Nederland weer een stap dichterbij brengt. Lees verder

 14. 24 september − VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke: ,,Het kabinet stelt een substantiële bijdrage voor aan de bestrijding van ISIS. De VVD-fractie heeft eerder aangegeven dat zij dit van groot belang acht voor onze veiligheid en de stabiliteit in de regio. Wij zullen het kabinetsbesluit constructief behandelen en ons daar spoedig over uitspreken.'' Lees verder