1. 28 april − MKB-bedrijven in het land vertelden steeds weer geen mensen te durven aannemen vanwege alle gedoe, extra kosten en risico’s. Met een aantal aanpassingen aan de Wet werk en zekerheid (Wwz) verwachten we veel van die problemen weg te nemen. Lees verder

  2. 18 maart − Halbe Zijlstra: "Premier Rutte heeft een grote doorbraak gerealiseerd in het onder controle krijgen van de toestroom van immigranten. De VVD dankt hem voor zijn tomeloze inzet. Exact een jaar geleden heeft de VVD een voor velen controversieel plan gepresenteerd om de grote migratiestroom een halt toe te roepen. Een jaar later gaat dit plan door Europa en Turkije worden uitgevoerd. Dat is goed nieuws voor Europa en voor Nederland. Met dit plan kunnen we de mensonterende taferelen op de Middellandse Zee voorkomen en het mensensmokkelaars onmogelijk maken geld te verdienen over de rug van migranten. De daadwerkelijke uitvoering is dus van groot belang. We moeten nu scherp blijven op alternatieve routes en niet schromen om verder te gaan met het maken van afspraken met andere landen buiten Europa." Lees verder

  3. 15 april − Appie (27), eigenaar schoonmaakbedrijf Lees verder

  4. 14 april − Je hoort het vaak als het over de zorg gaat: ‘We moeten terug naar het ziekenfonds. Toen was de zorg tenminste betaalbaar.’ Maar niets is minder waar! Lees verder

  5. 01 april − We gaan asielzoekers die zich misdragen apart zetten en aanpakken. Om slachtoffers te beschermen en duidelijk te maken welk gedrag we in Nederland niet accepteren. Lees verder

  6. 30 maart − Er wordt veel verkondigd over het verdrag: het zou ons veel geld kosten, een oorlog instorten en Oekraïne zou lid worden van EU. Maar dat zijn niet de feiten. Dit soort verdragen sluiten we met nog veel meer landen: Zuid Afrika, Chili, Israel en noem maar op. Het is dus eigenlijk een heel normaal verdrag. Lees verder

  7. 23 maart − Het is nu aan elke Nederlander om zelf een oordeel over het verdrag te vormen, maar wij hebben inderdaad wel een duidelijk advies: stem voor het verdrag. Dat hebben wij vorig jaar, toen het verdrag in het parlement werd behandeld, zelf ook vol overtuiging gedaan. Lees verder

  8. 22 maart − "We moeten waakzaam en scherp zijn, maar angst zal ons niet gaan regeren." Lees verder

  9. 22 maart − "Het is ronduit verschrikkelijk wat er in Brussel is gebeurd. We hebben eerder aanslagen gezien in Turkije en Parijs. Hiermee komt het weer dichterbij. In de eerste plaats gaat mijn medeleven uit naar de slachtoffers en nabestaanden. De aandacht moet nu gericht zijn op het achterhalen wat er precies gebeurd is en wie de daders zijn. Het is aan het kabinet om met deskundigen te bepalen wat de gevolgen zijn voor de veiligheid in Nederland en welke aanvullende maatregelen moeten worden genomen." Lees verder

  10. 08 maart − We kennen allemaal de beelden van asielzoekers die massaal aankomen op de Griekse eilanden. Om met eigen ogen te zien hoe ernstig de situatie is, ging VVD-Kamerlid Malik Azmani er met een aantal collega’s heen. “Het huidige systeem werkt niet. We moeten stoppen met asielaanvragen in Europa en in plaats daarvan asielzoekers een veilige plek bieden in hun eigen regio.” Lees verder

  11. 07 maart − Het gaat goed met onze economie. En dus gaat het goed met Nederland. Steeds meer mensen hebben een baan. We hebben meer geld om uit te geven en meer zekerheid over onze toekomst. Kortom: Nederland staat er veel beter voor dan een paar jaar geleden. En nu? Nu gaan we door! Zodat het nóg beter gaat met ons mooie land. Lees verder