1. 13 september − De VVD wil dat de anti-au pair-regels van het kabinet zo snel mogelijk van tafel gaan. Het kabinet wil de werktijden van au pairs vanaf volgend jaar verkorten van 30 naar 20 uur per week en maximaal 4 uur per dag. Ook moeten de au pairs op kosten van het gastgezin verplicht Nederlands leren. VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani spreekt van een mal en betuttelend voorstel dat zo snel mogelijk van tafel moet. Lees verder

 2. 11 september − Er komt een proef met internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland. Die toezegging deed Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) vandaag aan VVD Kamerlid Joost Taverne. Lees verder

 3. 09 september − De Nederlandse bevolking is internationaal gezien hoog opgeleid. Nederland behoort bovendien tot de top van landen waar de bevolking de hoogste vaardigheden bezit. Ons land neemt, kijkend naar de internationaal gezien gemiddelde investeringen in ons onderwijs, een sterke onderwijspositie in. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Education at a Glance 2014, de jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees verder

 4. 09 september − De VVD heeft kennis genomen van het rapport met de eerste bevindingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid aangaande de crash van vlucht MH17. VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke: ,,Het rapport sluit alle tot vandaag bekende oorzaken van luchtvaartongelukken uit. De onderzoeksraad spreekt over "een groot aantal voorwerpen dat met hoge energie, van buitenaf, MH17 heeft getroffen". Voor de VVD staat vast dat het hier om een aanslag gaat. Waarmee en door wie is nog niet vastgesteld. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. Het definitieve rapport van de onderzoeksraad, over uiterlijk een jaar, is een belangrijke bouwsteen in de uiteindelijke waarheidsvinding. Voor ons allen, maar in het bijzonder voor de nabestaanden, zal dit een proces worden dat altijd langer duurt dan gewenst." Lees verder

 5. 05 september − Vandaag hebben negen onderwijsvernieuwers plannen gepresenteerd die de kwaliteit van onderwijs moeten verbeteren. De leraren en schoolleiders pleiten onder andere voor minder vakken en het afschaffen van taakbeleid voor leraren om zo ruimte te creëren voor verdieping. Daarnaast willen de onderwijsvernieuwers strengere toelatingseisen tot betere lerarenopleidingen, zodat de beste docent voor de klas staat en het beroep weer het aanzien krijgt dat het verdient. VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus laat weten dat de VVD en de PvdA het initiatief van de leraren en schoolleiders steunt. Daarmee hebben de leraren en schoolleiders zich al verzekerd van een politieke meerderheid. Lees verder

 6. 03 september − De VVD wil dat er een eind komt aan de wettelijke verplichting voor voetbalclubs om spelersmakelaars te betalen. Nu zijn clubs verplicht makelaars te betalen, ook als zij niet in opdracht van de club werken. Dat is niet rechtvaardig, beperkt de vrijheid om contracten af te sluiten én is niet in het belang van de spelers zelf, vindt Michiel van Veen, woordvoerder Sport namens de VVD in de Tweede Kamer. In Nederland valt het werk van spelersmakelaars onder de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi). Deze wet bepaalt dat bij arbeidsbemiddeling niet de werkzoekende, maar de werkgever opdraait voor de kosten van de bemiddeling. Dit moet koppelbazerij tegengaan. Lees verder

 7. 20 augustus − De meeuwenoverlast is een groot probleem in vele kuststeden, van Den Helder tot diep in Zeeland. Zelfs de wekelijkse Kaasmarkt in Alkmaar moet de kazen met hand en tand verdedigen tegen de aanvallen vanuit de lucht. Maar door de beschermde status van de meeuw kan er vrijwel niets tegen de overlast gedaan worden. De VVD wil dat de meeuw van de lijst van beschermde diersoorten afgehaald wordt, zodat meeuwenoverlast in de kuststeden effectief kan worden aangepakt. Lees verder

 8. 14 augustus − Het Kabinet heeft vandaag in een brief aan de Kamer laten weten dat zij verschillende maatregelen gaat nemen om de humanitaire situatie van minderheden in Irak te verbeteren. VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen: "Nederland moet samen met de partners blijven kijken naar mogelijkheden om de humanitaire nood te verlichten en de opmars van ISIS te stoppen". Lees verder

 9. 14 augustus − Vandaag maakten het CBS en CPB de economische cijfers en ramingen over het afgelopen kwartaal en het komende jaar bekend. Volgens VVD-Tweede Kamerlid Mark Harbers ligt Nederland op koers: ,,Het overheidstekort wordt verder teruggedrongen en de economie groeit weer licht. Tegelijkertijd moeten we rekening houden met de internationale spanningen." Lees verder

 10. 13 augustus − De VVD steunt het besluit van de Nederlandse regering om hulp te bieden aan de Yezidi’s in Noord-Irak. In combinatie met de Amerikaanse luchtaanvallen moeten de Nederlandse hulpacties deze bevolkingsgroep in nood beschermen tegen de barbaren van ISIS. ,,Wat de VVD betreft houdt de steun hierbij niet op en moet Nederland blijven zoeken naar mogelijkheden om te kunnen bijdragen in de bescherming van Yezidi’s en andere bevolkingsgroepen tegen de terreur van ISIS”, aldus VVD-Tweede Kamerlid Mark Verheijen. Lees verder

 11. 07 augustus − Het vorige week door Europa, de VS en Japan overeengekomen sanctiepakket is noodzakelijk om Rusland duidelijk te maken dat zij niet ongestraft aan de grenzen van Europa kan morrelen en daarmee grote instabiliteit veroorzaken. VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke (buitenlandse zaken): ,,De militaire dreiging die uitgaat van de samentrekking van enorme troepenaantallen aan de grens van Oekraïne en het voortdurend leveren van wapens aan rebellen zijn een direct gevaar voor de stabiliteit en vrede op ons continent”. Lees verder

 12. 03 augustus − Ook dit jaar gaf de VVD boot tijdens de Gaypride Canalparade de wereld weer een duidelijke boodschap mee: "Homohaat? Wij trekken de streep!" Lees verder

 13. 27 juli − De VVD geeft in haar eerste reactie op de brief van het kabinet om geen grote militaire missie naar het rampgebied van de MH17 aan dit te steunen. Woordvoerder Han ten Broeke: "Ons doel is niet het sturen van een militaire missie, maar een operatie met zo veel marechaussees en forensische deskundigen als nodig zijn om de resterende lichamen en bezittingen van de slachtoffers terug te brengen." Lees verder

 14. 23 juli − Het kabinet heeft besloten om vandaag, woensdag 23 juli, een dag van nationale rouw af te kondigen voor de slachtoffers van de ramp met vlucht MH17 in Oost-Oekraïne. Op deze dag geven we ruimte aan de gevoelens van rouw die breed in ons land leven. Onze gedachten gaan uit naar de slachtoffers en nabestaanden van deze vreselijke gebeurtenis. Lees verder

 15. 18 juli − De VVD deelt de woorden van premier Rutte dat Nederland niet zal rusten totdat de toedracht van het neerstorten van vlucht MH17 van KLM/Malaysian Airlines vaststaat en de eventuele schuldigen zijn gestraft. VVD-buitenlandwoordvoerder Han ten Broeke: "Dat zijn we aan de nabestaanden van de 193 Nederlanders verplicht." Lees verder