1. 26 september − De kans is groot dat u bent opgegroeid in een vrij Nederland. Een land waar vrijheid van meningsuiting een groot goed is, homo’s met elkaar kunnen trouwen, vrouwen naar de stembus gaan en kinderen zelfs naar school moeten. We mopperen graag op de overheid, demonstreren op het Malieveld of gaan naar de rechter als ons onrecht is aangedaan. Nederland is niet perfect, dat weten we, maar in Nederland is het relatief veilig. In Nederland ben je vrij om te gaan en staan waar je wilt. Daar is letterlijk voor gevochten door onze ouders, grootouders en voorouders. Dit vrije Nederland willen we ook doorgeven aan de generaties na ons. Dit vrije Nederland staat onder druk. Onder druk van een terroristische groepering die zijn weerga niet kent en die ons onze vrijheden niet gunt. Sterker nog, mensen die in God, Boedha of simpelweg niets geloven dienen volgens hen te worden bestreden. Deze terroristische groep draagt de naam ISIS en zij willen u dood hebben. Lees verder

 2. 01 oktober − De VVD wil dat er een einde komt aan de wildgroei aan cookies op het internet. Nu moet je als bezoeker van een website keer op keer toestemming geven voor het plaatsen van cookies op je computer. De manier waarop toestemming wordt gevraagd loopt sterk uiteen. Volgens Bart de Liefde, woordvoerder Telecom in de Tweede Kamer namens de VVD, zien consumenten door de bomen het bos niet meer. Lees verder

 3. 01 oktober − Het Hoofdbestuur van de VVD heeft de voorlopige kandidatenlijst voor de Eerste Kamer vastgesteld. Op deze lijst staan de namen van de VVD-kandidaten voor de Eerste Kamer. De lijst wordt aangevoerd door de huidige fractievoorzitter van de VVD in de Eerste Kamer Loek Hermans. Lees verder

 4. 25 september − “Goede zorg is essentieel voor iedereen, of je die zorg nu nodig hebt doordat je ouder wordt, doordat je een beperking hebt of doordat je een ernstige chronische ziekte krijgt. Dat maakt dat de overheid de zware verantwoordelijkheid heeft om te zorgen voor goede en veilige zorg” aldus Bas van ’t Wout, woordvoerder langdurige zorg naar aanleiding van het aannemen van de wet langdurige zorg in de Tweede Kamer. Lees verder

 5. 25 september − Gisteren sprak Mark Harbers namens de VVD in de Tweede Kamer over de begroting 2015. Een begroting waarin de VVD en het Kabinet Nederland perspectief bieden. Perspectief, niet alleen op een overheid die haar begroting duurzaam op orde heeft, maar ook op belastinghervormingen die werken aantrekkelijk maken. Een begroting die dit liberale Nederland weer een stap dichterbij brengt. Lees verder

 6. 24 september − VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke: ,,Het kabinet stelt een substantiële bijdrage voor aan de bestrijding van ISIS. De VVD-fractie heeft eerder aangegeven dat zij dit van groot belang acht voor onze veiligheid en de stabiliteit in de regio. Wij zullen het kabinetsbesluit constructief behandelen en ons daar spoedig over uitspreken.'' Lees verder

 7. 17 september − Traditiegetrouw vinden de woensdag en donderdag na Prinsjesdag de Algemene Politieke Beschouwingen in de Tweede Kamer plaats. In het bijzijn van de voltallige Tweede Kamer en het kabinet gaan de fractievoorzitters met elkaar en de minister-president in debat over de kabinetsplannen voor het komende politieke jaar. De bijdrage van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra is hier terug te zien en lezen. Lees verder

 8. 16 september − De VVD werkt aan een vrij, veilig en welvarend Nederland waar mensen de ruimte hebben om hun eigen keuzes te maken en te leven zoals ze willen. Met een goed draaiende economie, waardoor mensen een baan hebben, en een overheidsbegroting die op orde is. Daarnaar is Nederland na een aantal zware jaren goed op weg. Er is ruimte voor een lastenverlichting van ruim een miljard. Iedereen die werkt profiteert daarvan; het tarief in de eerste schijf gaat omlaag, en de arbeidskorting omhoog. Gemiddeld zal de koopkracht voor iedereen weer toenemen. Lees verder

 9. 13 september − De VVD wil dat de anti-au pair-regels van het kabinet zo snel mogelijk van tafel gaan. Het kabinet wil de werktijden van au pairs vanaf volgend jaar verkorten van 30 naar 20 uur per week en maximaal 4 uur per dag. Ook moeten de au pairs op kosten van het gastgezin verplicht Nederlands leren. VVD-Tweede Kamerlid Malik Azmani spreekt van een mal en betuttelend voorstel dat zo snel mogelijk van tafel moet. Lees verder

 10. 11 september − Er komt een proef met internetstemmen voor Nederlanders in het buitenland. Die toezegging deed Minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) vandaag aan VVD Kamerlid Joost Taverne. Lees verder

 11. 09 september − De Nederlandse bevolking is internationaal gezien hoog opgeleid. Nederland behoort bovendien tot de top van landen waar de bevolking de hoogste vaardigheden bezit. Ons land neemt, kijkend naar de internationaal gezien gemiddelde investeringen in ons onderwijs, een sterke onderwijspositie in. Dat blijkt uit het vandaag verschenen rapport Education at a Glance 2014, de jaarlijkse internationale vergelijking op het terrein van onderwijs van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Lees verder

 12. 09 september − De VVD heeft kennis genomen van het rapport met de eerste bevindingen van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid aangaande de crash van vlucht MH17. VVD-Tweede Kamerlid Han ten Broeke: ,,Het rapport sluit alle tot vandaag bekende oorzaken van luchtvaartongelukken uit. De onderzoeksraad spreekt over "een groot aantal voorwerpen dat met hoge energie, van buitenaf, MH17 heeft getroffen". Voor de VVD staat vast dat het hier om een aanslag gaat. Waarmee en door wie is nog niet vastgesteld. Nader onderzoek moet dat uitwijzen. Het definitieve rapport van de onderzoeksraad, over uiterlijk een jaar, is een belangrijke bouwsteen in de uiteindelijke waarheidsvinding. Voor ons allen, maar in het bijzonder voor de nabestaanden, zal dit een proces worden dat altijd langer duurt dan gewenst." Lees verder

 13. 05 september − Vandaag hebben negen onderwijsvernieuwers plannen gepresenteerd die de kwaliteit van onderwijs moeten verbeteren. De leraren en schoolleiders pleiten onder andere voor minder vakken en het afschaffen van taakbeleid voor leraren om zo ruimte te creëren voor verdieping. Daarnaast willen de onderwijsvernieuwers strengere toelatingseisen tot betere lerarenopleidingen, zodat de beste docent voor de klas staat en het beroep weer het aanzien krijgt dat het verdient. VVD-Tweede Kamerlid Karin Straus laat weten dat de VVD en de PvdA het initiatief van de leraren en schoolleiders steunt. Daarmee hebben de leraren en schoolleiders zich al verzekerd van een politieke meerderheid. Lees verder

 14. 03 september − De VVD wil dat er een eind komt aan de wettelijke verplichting voor voetbalclubs om spelersmakelaars te betalen. Nu zijn clubs verplicht makelaars te betalen, ook als zij niet in opdracht van de club werken. Dat is niet rechtvaardig, beperkt de vrijheid om contracten af te sluiten én is niet in het belang van de spelers zelf, vindt Michiel van Veen, woordvoerder Sport namens de VVD in de Tweede Kamer. In Nederland valt het werk van spelersmakelaars onder de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi). Deze wet bepaalt dat bij arbeidsbemiddeling niet de werkzoekende, maar de werkgever opdraait voor de kosten van de bemiddeling. Dit moet koppelbazerij tegengaan. Lees verder

 15. 20 augustus − De meeuwenoverlast is een groot probleem in vele kuststeden, van Den Helder tot diep in Zeeland. Zelfs de wekelijkse Kaasmarkt in Alkmaar moet de kazen met hand en tand verdedigen tegen de aanvallen vanuit de lucht. Maar door de beschermde status van de meeuw kan er vrijwel niets tegen de overlast gedaan worden. De VVD wil dat de meeuw van de lijst van beschermde diersoorten afgehaald wordt, zodat meeuwenoverlast in de kuststeden effectief kan worden aangepakt. Lees verder