1. 27 februari − Mark Verheijen heeft vandaag besloten zijn lidmaatschap van de Tweede Kamer neer te leggen. Lees hier zijn verklaring en de reactie van VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra. Lees verder

 2. 27 februari − Vandaag heeft de Permanente Commissie Integriteit zijn rapport van bevindingen uitgebracht. Lees verder

 3. 19 februari − Jeroen Recourt (PvdA) en Ard van der Steur (VVD) hebben deze week hun wetsvoorstel gepresenteerd waarmee het systeem van kinderalimentatie aanzienlijk wordt vereenvoudigd. Lees verder

 4. 18 februari − "Of je rijk of arm bent, werkloos bent of niet, wel of geen dure ziekte hebt: ik wil de beste zorg voor iedereen." Lees verder

 5. 13 februari − Hoe belangrijk gas ook is voor de energiezekerheid in ons land, de veiligheid van de bewoners van het gaswinningsgebied staat altijd voorop. De gaskraan wordt daarom verder dichtgedraaid. Twee maanden geleden liet minister Kamp van Economische Zaken al weten dat de winning verder wordt verlaagd tot maximaal 39,4 miljard kuub per jaar. Inmiddels heeft hij daar aan toegevoegd dat er het eerste half jaar maximaal 16,5 miljard kuub wordt gewonnen met een streven van 35 miljard maximum per jaar. De maatregelen worden genomen om het aantal aardbevingen te verminderen en de veiligheid en leefbaarheid van Groningen te vergroten. Hoewel er nog veel onzekerheden zijn is er een verband tussen de aardbevingen en het niveau van de gaswinning. Lees verder

 6. 13 februari − Vandaag laat het CBS weten dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2014 met 0,5 procent is gegroeid. Er kwamen 42.000 banen bij, de grootste toename in 3,5 jaar. Lees verder

 7. 06 februari − “Als patiënt wil je de beste zorg, als verzekerde wil je een betaalbare premie. Met de maatregelen die minister Schippers vandaag heeft voorgesteld leidt hogere kwaliteit tot betere betaalbaarheid”, aldus Tweede Kamerlid Arno Rutte. Lees verder

 8. 04 februari − Studeren en tegelijkertijd een bedrijf opzetten. VVD Tweede Kamerlid Pieter Duisenberg juicht het initiatief van de Hanzehogeschool Groningen toe. ‘Het is prachtig dat talentvolle student-ondernemers in staat worden gesteld studeren en ondernemen zo effectief mogelijk te combineren.’ Lees verder

 9. 03 februari − De wet die ondernemers moet beschermen tegen acquisitiefraude is unaniem in de Tweede Kamer aangenomen. De wet, een initiatief van VVD Kamerlid Foort van Oosten en zijn SP-collega Sharon Gesthuizen, zorgt ervoor dat ondernemers kunnen rekenen op betere bescherming tegen oneerlijke handelspraktijken en makkelijker van misleidende overeenkomsten afkunnen. Lees verder

 10. 30 januari − Om goed te kunnen leren is het belangrijk dat kinderen zich veilig voelen op school. Als kinderen zich onveilig voelen, kunnen zij immers niet goed leren. Wij maken ons dan ook zorgen om het toenemend aantal gevallen van wapenbezit en -gebruik op scholen. Alleen al afgelopen week vonden op drie scholen steekpartijen plaats. Lees verder

 11. 29 januari − “Het feit dat er mensen zijn die op een dag besluiten om ondernemer te worden, om hun nek uit te steken en om risico te nemen, dat zorgt voor zoveel energie in Nederland. Nog los van dat ondernemers verantwoordelijk zijn voor banengroei en voor de welvaart in Nederland, zijn het uiteindelijk al die ondernemers die ervoor zorgen dat we met optimisme naar de toekomst kunnen kijken.” Dat zei Mark Rutte gisteren tijdens het eerste VVD Ondernemersevent in Aalsmeer. Lees verder

 12. 29 januari − VVD Europarlementariër Huitema is genomineerd voor de prijs Europarlementariër van het jaar voor zijn verdienste in de landbouwcommissie op het gebied van innovatieve landbouw. Huitema: "Ik ben trots op deze nominatie, maar zie het vooral als erkenning voor innovatie en ondernemende agrarische ondernemers. De Nederlandse land- en tuinbouwsector is wereldwijd toonaangevend als het gaat om kennis en innovatie. Ik blijf mij er in Brussel volop voor inzetten om onze voorsprong te behouden en uit te breiden. Nederlandse ondernemers moeten de ruimte hebben om te ondernemen en te innoveren." Lees verder

 13. 29 januari − De VVD wil het beste onderwijs voor alle leerlingen. Sinds 2007 wordt er gewerkt aan het verbeteren van taal- en rekenonderwijs. Het is niet voor niets geweest dat deze extra aandacht nodig is. Het niveau in Nederland is gewoon onvoldoende. Op het gebied van taal zijn de afgelopen jaren al heel wat stappen gezet. Verbeteringen in het rekenonderwijs blijven echter achter. Lees verder

 14. 23 januari − Onderwijsminster Bussemaker heeft de Islamitische Universiteit Rotterdam onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie gesteld. De VVD had vorig jaar al gevraagd een onderzoek in te stellen naar de school, mede naar aanleiding van uitspraken van de schoolrector. De minister wilde destijds echter niet ingrijpen. Lees verder

 15. 23 januari − De Europese Centrale Bank heeft besloten tot het opkopen van staatsobligaties, om op die manier de hoeveelheid geld in omloop te vergroten. De VVD is sceptisch over de werking van deze maatregel. Het is het laatste instrument dat de ECB ter beschikking heeft, en het is maar zeer de vraag of dit de oplossing is voor de huidige problemen in de Europese economie terwijl om het een zeer groot bedrag van ruim 1100 miljard euro aan nieuw geld gaat. Bovendien bestaat daardoor het risico dat landen achterover gaan leunen bij het doorvoeren van noodzakelijke hervormingen. Vanuit optiek van de VVD is het dan ook onverstandig dat deze operatie is begonnen. Lees verder