1. 28 november − Ondernemers zorgen in ons land voor banen. Zij zijn het motorblok van onze economie. Als we willen dat zij investeren in banen, dan moeten we inzetten op een dynamische arbeidsmarkt, waarin maatwerk centraal staat. We moeten nadenken over een modern stelsel, waarin ruimte is voor vaste en flexibele vormen van werk. Wat de VVD betreft is het echt EN/EN. Lees verder

 2. 28 november − De publieke omroep zal in de nabije toekomst een historische verandering ondergaan. Dat is noodzakelijk: het medialandschap verandert ingrijpend en de inkrimping van het budget voor de publieke omroep met 250 miljoen maakt keuzes noodzakelijk. De VVD wil een publieke omroep die belangrijke waarden hooghoudt, kwaliteit levert, verantwoording aflegt en vernieuwing stimuleert. Lees verder

 3. 27 november − Op 11 september 2001 stond de wereld stil. Bijna drieduizend willekeurige en onschuldige mensen verloren hun leven. Plotsklaps werd duidelijk dat wij allemaal slachtoffer hadden kunnen zijn. Tot op de dag van vandaag zijn de gevolgen van dat besef voelbaar. Je mag geen vloeistoffen meer meenemen aan boord van een vliegtuig en je moet op het vliegveld door de bodyscan of een vragenlijst invullen. Soms ergerlijk, maar met een hele goede reden: voor onze eigen veiligheid. Lees verder

 4. 17 november − De huisarts is voor Nederlanders het eerste aanspreekpunt als ze te maken krijgen met ouderdomsklachten. Omdat ouderen langer thuis blijven wonen wordt op dat gebied meer van huisartsen gevraagd. De VVD wil daarom dat er in huisartsenpraktijken gewerkt gaat worden met een praktijkondersteuner ouderengeneeskunde die gerichte aandacht kan geven aan ouderen, en de werkdruk voor de huisarts kan verlichten. Lees verder

 5. 07 november − De Franse econoom Thomas Piketty, schrijver van het boek “Kapitaal in de 21e eeuw”, bezocht deze week Nederland. Onderdeel van zijn bezoek was ook een gesprek met de leden van de Commissie Financiën in de Tweede Kamer. Aansluitend ging de commissie nog in gesprek met Nederlandse economen die onderzoek hebben gedaan naar vermogens- en inkomensverdeling. Onze conclusie: Nederland is al lang Piketty-proof, zelfs té. Lees verder

 6. 07 november − Op verreweg de meeste scholen in ons land is de sfeer goed, zijn de leraren bevlogen en de kinderen blij. Dat is reden tot trots, maar het is niet genoeg. Wat de VVD betreft gaat de ambitie voor ons onderwijs verder. Dat moet ook, als Nederland wil bijblijven in een kleiner wordende wereld waar de concurrentie om kennis steeds groter wordt. Onderwijs dat een goede basis geeft voor de toekomst van onze kinderen, dat is waar het om draait. Goed onderwijs zorgt ervoor dat onze kinderen zich kunnen ontplooien en leren voor een beroep dat bij hen past. Goed onderwijs vergoot de kans op een baan en biedt kansen op een succesvol en onafhankelijk leven. Goed onderwijs is de basis voor een sterke economie. Toch is de fundamentele discussie over het verbeteren van het onderwijs in Nederland moeilijk te voeren. We sussen onszelf in slaap door te zeggen dat het eigenlijk allemaal best prima gaat. Maar prima is niet genoeg. Zeker niet in een tijd waarin technologische veranderingen steeds sneller gaan en we te maken hebben met een dynamische arbeidsmarkt. Lees verder

 7. 06 november − De VVD wil investeren in hoger onderwijs dat tot de top van de wereld behoort en wil onderwijsgeld doelmatig uitgeven: aan onderwijs en niet aan levensonderhoud. Het studievoorschot is een onderdeel van een brede ambitie. We willen het onderwijs van de toekomst vormgeven en het studievoorschot hoort daarbij. Lees verder

 8. 31 oktober − Zelfstandigen zonder personeel zijn echte ondernemers. Daar kan wat de VVD betreft geen enkel misverstand over bestaan. Zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) zetten hun talenten en creativiteit om in de flexibiliteit en de productiviteit die we nodig hebben om onze welvaart te vergroten. Zzp'ers leveren zo een grote bijdrage aan de welvaart van ons land. Zij ondernemen voor eigen rekening en risico en moeten zelf zorgen voor hun pensioen en verzekering tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Daar staan - geheel terecht! - fiscale voordelen tegenover zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek. Lees verder

 9. 15 oktober − Afgelopen dinsdag vonden de Algemene Politieke Beschouwingen in de Eerste Kamer plaats. De fractievoorzitters uit de Eerste Kamer gingen in de debat met elkaar en met minister-president Mark Rutte over de kabinetsplannen voor het komende politieke jaar. Loek Hermans, fractievoorzitter van de VVD, hield een pleidooi voor minder regels en voor een rechtsstaat die grenzen durft te stellen. “Het is een illusie dat we onze rechtsstaat in stand kunnen houden, zonder de middelen om haar desnoods met geweld te verdedigen.” Zijn bijdrage is hier terug te lezen. Lees verder

 10. 14 oktober − Nederland heeft het de afgelopen jaren zwaar voor de kiezen gehad. Het kabinet trad aan op het dieptepunt van de economische recessie. Onze welvaart bleek minder vanzelfsprekend dan gedacht. De opdracht aan ons was simpel: de economie weer aan de praat krijgen, de koek weer groter maken. Zorgen dat we er weer banen bij krijgen, dat we onze collectieve voorzieningen ook in de toekomst kunnen betalen.
  Nu, twee jaar later, staat Nederland er beter voor. We vinden makkelijker werk. We durven weer een huis te kopen. We richten vaker een eigen zaak op. De overheid heeft het financiële lek weer boven. Onze welvaart wordt groter in plaats van kleiner. We zijn optimistischer over de toekomst. Maar dat heeft wel van de hele samenleving grote offers gevraagd, zeker ook van onze ondernemers. Hun veerkracht en koopmansgeest verdienen grote waardering. Lees verder

 11. 13 oktober − Staatssecretaris Dekker (OCW) stuurde de Kamer vandaag de brief over het mediabeleid van het kabinet. Mediawoordvoerder Ton Elias: ”Wie door de wat wollige teksten in de kabinetsbrief over ‚Hilversum’ heen leest, ontwaart een goed begin van het al jaren noodzakelijke openbreken van het verzuilde en vermolmde omroepbestel. Ook anderen dan omroepen krijgen toegang tot de publieke netten – en dat werd hoog tijd. Bovendien gaat voor het eerst sinds jaren de discussie over de inhoud van wat publieke omroep is in plaats van over structuren, poppetjes en gevestigde belangen.” Lees verder

 12. 11 oktober − Homoseksuele gevoelens en relaties zijn in ons land gelukkig steeds meer geaccepteerd. Toch blijft het nodig om onder de aandacht te brengen dat iedereen in ons land mag zijn wie hij of zij wil zijn. Dat geldt voor man en vrouw, jong en oud, voetballer of balletdanser. Aanstaande zaterdag 11 oktober, op Coming-out Day, wordt er bij voetbalvereniging VV Unicum in Lelystad aandacht besteed aan homoacceptatie in het voetbal. In aanwezigheid van wethouder Janneke Sparreboom en Michael van Praag gaat de campagne 'Homo! is geen scheldwoord' van het Bureau Gelijke Behandeling Lelystad van start. Op deze dag wordt er door zeven voetbalclubs gevoetbald met regenboogvoetballen en roze aanvoerdersbanden (Respect!-campagne KNVB met tevens logo Bureau Gelijke Behandeling). Ook zal er door medewerkers en vrijwilligers van BGBF en de John Blankenstein Foundation informatie verschaft worden over de campagne 'Homo! is geen scheldwoord`. Lees verder

 13. 10 oktober − De VVD vindt dat uitkeringen, zoals de kinderbijslag en een nabestaandenuitkering, zijn bedoeld om mensen te helpen met de kosten die ze hier in Nederland maken. Dit zijn kosten die iemand maakt voor zijn of haar levensonderhoud, bijvoorbeeld de kosten voor boodschappen en wonen. Wij vinden het belangrijk dat we zuinig zijn op onze sociale voorzieningen, zodat we mensen die het echt nodig hebben, kunnen blijven helpen. Daarom willen we dat onze uitkeringen, die worden betaald door de Nederlandse belastingbetaler, zo min mogelijk naar het buitenland gaan. Lees verder

 14. 10 oktober − De samenleving verandert. We worden ouder, mensen willen langer thuis blijven wonen. Soms wonen kinderen en hun ouder wordende ouders ver uit elkaar en kun je niet dagelijks voldoen aan de behoefte om aandacht te geven. Niet alles is ook direct zorg waar je voor verzekerd bent. Vroeger keken mensen voor elk probleem naar de overheid voor een oplossing, maar dat is niet alleen financieel onhaalbaar, maar ook bureaucratisch onwenselijk gebleken. Lees verder

 15. 09 oktober − Om meer verbreding en verdieping in het voortgezet onderwijs te bewerkstelligen, wil de VVD de strakke koppeling tussen school –en eindexamens loslaten. Daarvoor pleit onderwijswoordvoerder Karin Straus. Lees verder